Motion om hanteringen av politikernas motioner, interpellationer samt enkla frågor. | Sverigedemokraterna i Kramfors

Motion om hanteringen av politikernas motioner, interpellationer samt enkla frågor.

 

Bakgrund

Vi har vid flera tillfällen märkt att motioner inte skickats vidare till beredning just för att motionären inte varit på kommunfullmäktige just vid det tillfället. Med tanke på att en motion kan ta upp till ett års tid så gör detta att politikernas arbete tar längre tid. Samt att det kan bli som så att man pga sjukdom eller annat inte får sin motion beredd.

Detta är något som drabbar alla partierna och inte enbart ett parti.

 

Förslag
I  exempelvis Sundsvall så kan politikerna lämna in motioner, interpellationer och enkla frågor strax innan sittande sammanträde. Detta är något som vi i Kramfors kommun även kan använda oss av och som underlättar för oss alla.

 

 

Förslag till beslut

Sverigedemokraterna förslår kommunfullmäktige besluta:

  • Att man ska kunna lämna in motioner, interpellationer samt enkla frågor för beredning vid samma datum som fullmäktige är, dock innan sammanträdet börjar.
  • Att man inte behöver vara närvarande när ens motion skickas vidare till beredning.