Kommunstyrelsen 2016-06-14 | Sverigedemokraterna i Kramfors

Kommunstyrelsen 2016-06-14

Tisdagen den 14e juni var det kommunstyrelse sammanträde. Då togs det beslut om tillstyrkan angående vindkraftpark på Vitberget. Sverigedemokraterna föreslog kommunstyrelsen besluta att föreslå kommunfullmäktige besluta att inte tillstyrka etableringen av vindkraftpark på Vitberget. Efteråt så reserverade vi oss.

Sen togs beslut om årsbudget och Sverigedemokraterna lämnade in en egen budget för Kramfors kommun som vi yrkade bifall till. Efteråt så reserverade vi oss.

Ett annat ärende handlade om att Gudmundrå församling ansökte om bidrag till kostnader för flyktingverksamheten 2016 och 2017. Vi yrkade avslag till förslaget då detta inte kan anses vara en kommunal verksamhet eller en kommunal angelägenhet och därmed faller utanför det kommunala uppdraget. Efteråt så reserverade vi oss.